Vitajte na našej stránke !!!

 

Malý Dunaj je rameno Dunaja a nížinná rieka s dĺžkou 128 km. Malý Dunaj tečie miernym, stálym prúdom. Za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave sa oddeľuje od hlavného toku Dunaja v nadmorskej výške 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne do Dunaja v nadmorskej výške 106,5 m n. m.

Pri toku ležia obce Vrakuňa, Most pri Bratislave, Zálesie, Malinovo, Tomášov, Jelka, Jahodná, Trstice a Kolárovo. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe - Žitný ostrov, ktorý sa považuje za jednu z najväčších zásobární pitnej vody. V Okolí Malého Dunaja sa väčšinou vyskytujú lúky a polia, ktoré sú od samotného toku oddelené pásom lužného lesa. Do Malého Dunaja sa vlievajú väčšie prítoky Čierna Voda, Blatina a Klátovské rameno. Plocha povodia Malého Dunaja je 3173 km2.

 

Živočíšstvo

kunka_cervenobrucha

kunka
červenobruchá


V Malom Dunaji a jeho blízkom okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíchy a rastliny. Z cicavcov sú tu zastúpené najmä kunka červenobruchá, vydra riečna a ondatra pižmová, z vtákov sa tu vyskytujú najmä labuť veľká, volavka popolavá, lyska čierna, bocian biely, bučiačik močiarny, rybárik obyčajný, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí Malého Dunaja sú najmä skokan rapotavý a skokan zelený, z hmyzu je to okrem iných roháč obyčajný. Ryby vyskytujúce sa v toku Malého Dunaja sú sumec západný, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá, šťuka severná, jalec hlavatý, jalec tmavý, jalec maloústy, ostriež riečny, karas obyčajný, plotica obyčajná, mieň obyčajný.

 

Čítať celý článok...
 

Trasa od obce Zálesie po obec Topoľníky

 

Ideálna rieka aj pre začínajúcich vodákov, rekreačná oddychová plavba. Pomalý tok, rýchlosť prúdu 3 - 4 km za hodinu. Koryto rieky miestami prehľbené (napr. úsek Bratislava Zálesie) z väčšej časti, ale pôvodné. Celý spomínaný úsek je lemovaný zeleňou a lesmi. I keď sú to v skutočnosti úzke pásy, z vody má človek pocit, ako by sa plavil skutočne v hustom lese mimo civilizácie.

splav_maly_dunaj


vyloďovanie pri Klátovskom ramene