Význam Malého Dunaja


Územia, na ktorých sa rozprestiera Dunaj sú významné z hľadiska ochrany prírody, poľnohospodárstva, priemyslu, rybného hospodárstva a rekreácie. Na svojej dlhej púti do Čierneho mora poskytuje pitnú vodu, elektrickú energiu a príjíma odpadové vody. Z hodín geografie je nám známe, že najúrodnejšie pôdy na území Slovenska sú lužné pôdy ( čiernice ), ktoré sa nachádzajú len v okolí Dunaja a jeho ramien. Malý Dunaj poskytuje lužným lesom a priľahlým pôdam dostatok podzemnej vody, a tým vytvára vhodné podmienky pre existenciu fauny a flóry v tomto prostredí. Humusový horizont má veľkost až 1 meter. Je to aj vďaka tomu, že podzemná voda tohotu druhu pôd je už v hĺbke 1 metra. Bez vody by život na zemi neexistoval. Sladká voda poskytuje širokú škálu lokalít výskytu pre vodné živočíchy a rastliny. Na zemi je kyslík voľne prístupný v atmosfére, zatiaľčo vo vode je koncentrácia rozpusteného kyslíku oveľa nižšia. Život živočíchov v rieke zahŕňa všetky hlavné živočíšne skupiny a všetci členovia riečneho spoločenstva predstavujú ucelený vzorec potravinových vzťahov.

Prvé rastliny na Zemi sa vyvinuli vo vode. I dnes sa v nej hmýria mikroskopické rastliny, ktoré sa od svojich dávnych predchodcov veľmi nelíšia.
Kvitnúce vodné rastliny však mali iný vývoj. Iba málo kvitnúcich rastlín , napríklad zostera, rastie v mori. Neporovnateľne viac druhov žije v jazerách , rybníkoch a riekach. Väčšina z nich je zakorenená na dne, no niektoré sa nezakoreňujú a získavajú potrebné látky priamo z vody. Mnohé vodné rastliny často ani nezbadáme, pretože celý život trávia pod vodou.Také druhy ako lekno, sú oveľa nápadnejšie, lebo ich listy plávajú po hladine. Keďže vieme, že lekno rastie len v stojatých vodách, prikladáme
vysvetlenie, prečo ho spomíname.

Napríklad v obci Tomášov bola z Malého Dunaja umelo oddelená časť a tým bolo vytvorené jazierko zvané " Bačorka ", ktoré je však stále jeho súčasťou. V Slovenskej republike je veľmi populárny rybolov. Vďaka nášmu výskumu sme sa o tom presvedčili sami. V našom okolí sa nachádza rameno Dunaja - Malý Dunaj. Na prieskum sme sa dostatočne obliekli, zobrali si zásoby jedla a sadli si na okraj rieky. O pol hodinu sa tam zjavili prví rybári.Sadli si na zem a čakali na prvý úlovok. Naším prieskumom sme zistili, že najčastejšími úlovkami boli kapre a šťuky, podľa ústneho podania rybárov sa ich kvalita v poslednom období výrazne zvýšila.

Využitie Malého Dunaja sa nevzťahuje len na rybolov, ale aj na mnohé vodné športy. Najznámejším je kanoistika a potápanie. Najoptimálnejším obdobím je leto, keď rieka dosahuje najvyššie vodné stavy a prietoky, hoci nepramení v Alpách. Spôsobujú to jej alpské prítoky a možnosti regulácie vodného diela.