Kolový mlyn a píla v Jahodnej

Tento mlyn často nazývajú aj mlyn Maticza podľa jeho pôvodného majiteľa. Používal sa najskôr ako lodný mlyn, avšak v roku 1893 ho prestavali na pobrežný kolový mlyn, ktorý slúžil na výrobu elektrickej energie, neskôr aj ako píla. Vďaka nádhernému prostrediu, sa stalo okolie vyhlľadávaným miestom turistov, a vodákov. Neskôr v roku 1982 tento mlyn dalo zrenovovať Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré ho používalo ako vysutú expozíciu a zároveň mlyn sprístupnilo návštevníkom.

 
Kolový mlyn a píla v Jahodnej


O päť rokov neskôr 27. decembra 1987 sa stáva majiteľom mlynu Žitnoostrovké múzeum v Dunajskej Strede, ktoré malo záujem zrekonštruovať mlyn do pôvodného stavu. S obnovou sa však nikdy nezačalo pre finančné problémy. Aby sa predišlo úplnému poškodeniu objektu, múzeum sa rozhodlo predať objekt organizácii, ktorá bude schopná zabezpečiť záchranu vzácnej pamiatky. Vodný mlyn v Jahodnej sa nakoniec dostal do vlastníctva Západoslovenským energetickýcm závodom, ktorý mal povinnosť objekt uviesť do pôvodného stavu. Kolový mlyn bol zrekonštruovaný v roku 1999, energetické závody sa však o návštevné hodiny nepostarali, preto je problém dostať sa do vnútra.