Kolový mlyn v Dunajskom Klátove


Kolový mlyn Dunajský KlátovTento mlyn má niekoľko špecifických vlastností. Prvá je, že sa nenachádza priamo na toku Malého Dunaja, ale na jeho ramene. Klátovskom. Na rozdiel od ostatných, len koleso a hnacia časť sú umiestnené v drevenej prístavbe, vlastná mlynica je murovaná. Mlyn v roku 1920 postavil Ján Csefalvay a v prevádzke bol do roku 1942. Počas II. svetovej vojny bol silne poškodený a po vojne sa používal už len do roku 1950, kedy sa stal jeho posledným majiteľom Michal Csefalvay. 

Okolie mlyna, Klátovské rameno je vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. Budova mlyna je trojpodlažná, je oplotená a charakteristickým prvkom je obrovské mlynské koleso (s rozpätím ramien šesť metrov). Mlyn bol v dezolátnom stave, keď ho v rokoch 1984 -1986 dal odbor kultúry vtedajšieho Okresného národného výboru v Dunajskej Strede so súhlasom majiteľa Michala Cséfalvayho obnoviť. Súčasťou múzea sa mlyn stal od roku 1986. Odborné práce prebiehali pod vedením Jána Maticzu – mlynára z neďalekej dediny Tomášikovo. Na základe úradného odhadu takto obnovený mlyn odkúpilo Žitnoostrovské múzeum dňa 16. októbra 1986. Upravilo sa okolie mlyna, priviedla sa voda k mlynskému kolesu, vybudoval sa splav a opatril sa vnútorný mechanizmus mlyna remeňmi. Slávnostné uvedenie mlyna do prevádzky sa konalo pre verejnosť 21. augusta 1987. Mlyn je poháňaný výlučne vodnou energiou. V budove mlyna sa nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zachovaným zariadením. Takúto stavbu bolo možné chápať ako atribút civilizačnej úrovne daného územia.

Návštevné hodiny sú: pondelok až piatok: 13:00–15:00 hod., sobota: 09:00–12:00 hod., nedeľa: 09:00–15:00 hod. Individuálne je možné dohodnúť návštevu s p. Jozefom Nagyom,
tel.č. 0709/5591284.